SISTEM DE MONITORIZARE ȘI INSPECȚIE AVANSATĂ AERIANĂ ȘI TERESTRĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE  - SMIATIC

 

Home

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Durata Proiect: 24 Luni

TITLU PROIECT : SISTEM DE MONITORIZARE ȘI INSPECȚIE AVANSATĂ AERIANĂ ȘI TERESTRĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE  - SMIATIC

Dată începere proiect: 08.09.2016

Beneficiar: SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL

Valoarea totală proiect: 6,732,146,64 lei din care FEDR 5,722,324.64 lei și BS1,009,822.00 lei.

Numărul contractului de finanţare 74/08.09.2016 semnat cu Autoritatea Contractanta: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)  pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

 

Proiectul este coordonat de dna. Cof. Dr. Ing. Costea Ilona Mădalina -  Prodecan al Facultații de Transporturi, în cadrul Universitatii Politehnica București, care ocupă funcția de  Director de proiect.