Obiective

Obiective

 

Obiectivul general

Il constituie stimularea inovării în cadrul SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL prin realizarea unui sistem inteligent de monitorizare și inspecţie avansată a infrastructurilor critice (IC) - SMIATIC, bazat pe utilizarea unor drone aeriene cu autonomie crescută, care achiziţionează informaţii provenite de la un ansamblu de senzori, în vederea detectării eventualelor evenimente apărute în zona operaţională. în cadrul soluţiei tehnice, se vor dezvolta algoritmi inovativi care stau la baza realizării unor pachete software de procesare şi prelucrare a imaginilor video, în vederea identificării şi soluţionării eventualelor incidente, defecte şi impedimente. De asemenea, în cadrul proiectului se va dezvolta atât o componentă software de generare a planului de management al zborului pentru dronele aflate în misiune, cât şi soluţii inovative de reîncărcare, inclusiv wireless sau în zbor, a acestor drone.

 

Obiectivele specifice

1.  Realizarea, testarea şi avizarea prototipului platformei de monitorizare şi inspecţie avansata SMIATIC într-o perioadă de 19 luni în cadrul etapei de Dezvoltare Experimentală a proiectului;
2.  Creşterea competitivităţii economice a SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL prin implementarea unui sistem de monitorizare şi inspecţie avansată SMIATIC şi generarea de produse şi servicii de monitorizare şi inspecţie pe baza acestuia într-o perioadă de 6 luni, în cadrul etapei de introducere în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării a proiectului;
3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală aferente produselor şi tehnologiilor rezultate în urma activităţii de cercetare-dezvoltare din proiect prin depunerea unei cereri de brevet;
4.  Crearea a 16 noi locuri de muncă, dintre care minim 2 femei, echivalent a 7 persoane normă întreagă;
5.  Diversificarea ofertei de produse şi servicii inovative în domeniul TIC, cu valoare adăugată mare;
6. Generarea de venituri rezultate în urma vânzării sistemului de monitorizare şi inspecţie avansată SMIATIC şi a serviciilor generate de catre acesta în valoare de minim 1.500.000 euro în primii 3 ani de la finalizarea proiectului;